Porady dotyczące programowania aplikacji internetowych

Przykłady programowania w PHP

Konwersja obiektu lub tablicy PHP do XML

Przedstawiam krótką procedurkę, która konwertuje wejściowy obiekt lub tablicę do XML'a.

Początek skryptu i definicja właściwej funkcji:

Funkcja nie generuje żadnych atrybutów w tagach. Tablice konwertowane są w ten sposób, że, jeśli jej elementy są skojarzone z kluczami numerycznymi [0, 1, 2, 3...], to do nazwy taga używana jest właściwość obiektu do której jest przypisana ta tablica, na przykład:

Uruchomiony skrypt wygeneruje taki oto XML:

Michał Luberda - Venezia 2010.03